Atom

Fra LTWiki
Denne artikel trænger til forbedring og er muligvis ikke komplet. Se eventuelt biblografien for yderligere læsning.
  • Antal protoner bestemmer grundstoffet.
  • Antal protoner + antal neutroner bestemmer atommassen og isotopen