Bølger

Fra LTWiki
Denne artikel trænger til forbedring og er muligvis ikke komplet. Se eventuelt bibliografien for yderligere læsning.

Mekaniske bølger

Lydbølger

Hastighed

Lydens hastighed afhænger af temperaturen.

[math]v_\text{lyd} = 331 \cdot \sqrt{\frac{T}{273 \text{ K}}} \cdot \text{m/s}[/math]

Hvor [math]v_\text{lyd}[/math] er lydens hastighed i m/s og [math]T[/math] er temperaturen i Kelvin.

Elektromagnetiske bølger

Lys

[math]c_{0} \approx c_\text{luft}[/math]

Brydning

Lys, der bevæger sig mellem to materialer, brydes i grænsen mellem de to materialer.

[math]\frac{\sin(i)}{\sin(b)} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = n(\text{materiale 1, materiale 2})[/math]

Hvor:

  • [math]i[/math] eller [math]\theta_1[/math] er indfaldsvinklen, vinkel målt fra indfaldsloddet, som går ret ud fra materialets overflade, inden lyset bryder materialet
  • [math]b[/math] eller [math]\theta_2[/math] er brydningsvinklen, som er vinklen målt fra indfaldsloddet efter lyset bryder materialet
  • [math]c[/math] er lysets hastighed i de bestemte materialer
  • [math]n[/math] er brydningsindekset for de bestemte materialer
  • [math]\lambda[/math] er bølgelængden i de bestemte materialer


Lyset på den ene side begynder at "køre" langsommere da den rammer overfladen af det andet materiale, og det gør det før den anden side af lyset (hvis altså det kommer ind med en vinkel).

Brydningsindekset
[math]c_\text{mat} = \frac{c_0}{n}[/math]

Hvor:

  • [math]c_\text{mat}[/math] er lysets hastighed inden i materialet
  • [math]c_0[/math] er lysets hastighed i vakuum
  • [math]n[/math] er brydningsindekset for materialet

Bibliografi