Energiformer

Fra LTWiki
Denne artikel trænger til forbedring og er muligvis ikke komplet. Se eventuelt biblografien for yderligere læsning.
  • Kinetisk energi, , som også kaldes bevægelsesenergi
  • Potentiel energi, , som også kaldes beliggenhedsenergi
  • Kemisk energi er energi, man får ved forbrænding
  • Elektrisk energi
  • Indre energi, . som også kaldes termisk energi
  • Strålingsenergi