Naturvidenskabelige metode

Fra LTWiki

Induktiv og deduktiv metode

Den hypotetisk deduktive metode er den naturvidenskabelige metode, hvor man først danner en hypotese ud fra noget teori, og derefter tester hypotesen med relativ få afprøvninger.

Den empirisk induktive metode er den naturviden skabelige metode, hvor man først indsamler en masse data, og derefter danner sin hypotese ud fra dataene.

Kvalitativ/kvantitativ metode

Ifm. f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Kvalitativ metode: Mindre mængde mere udførlig data, f.eks. fritekstfelt.

Kvantitativ metode: Stor mængde numerisk data el. lign.

Bibliografi