Proteinsyntesen

Fra LTWiki
Denne artikel trænger til forbedring og er muligvis ikke komplet. Se eventuelt biblografien for yderligere læsning.

Proteinsyntesen er når der dannes proteiner af aminosyrer i ribosomerne. Proteinsyntesen styres af DNA.

Begreb Beskrivelse
DNA Deoxyribonukleinsyre. Genetisk arvemateriale, dobbeltstrenget. Består af skabelonstreng og kodende streng, med baserne cytosin (C), guanin (G), adenin (A) eller thymin (T).
RNA Ribonukleinsyre. Enkeltstrenget. Med baserne cytosin (C), guanin (G), adenin (A) eller uracil (U).
Transskription Hvor DNA's skabelonstreng aflæses, og der laves mRNA vha. RNA-polymerase.
mRNA Messenger RNA. Lavet ved transskription ud fra skabelonstrengen og er derfor en kopi af den kodende streng.
Translation Hvor mRNA oversættes til aminosyrer, der daner et protein.
tRNA Transfer RNA. Transporterer amminosyrer hen til ribosomerne og kobler sig sammen med mRNA.

Transkription

Kodende streng ATG TTT GCG AAG TTC TAA
Skabelonstreng TAC AAA CGC TTC AAG AUU
Messenger RNA AUG UUU GCG AAG UUC UAA
Transfer RNA UAC AAA CGC UUC AAG AUU
Aminosyre met (START) phe ala lys phe STOP


Bibliografi