Salte

Fra LTWiki

Salte er ionforbindelser.

Let og tungt opløseligt

Alle nitrater er let opløselige, med mindre de ikke er nitrater. F.eks. er en forbindelse mellem og let opløselig, mens alle andre forbindelser med er tungt opløselige.

Et eksempel på, at når man sætter to let opløselige salte sammen, kan de bytte ioner og blive til et let opløseligt og et tungt opløseligt salt: