Spektrofotometri

Fra LTWiki

Spektrofotometri er kvantitativ måling af hvor meget lys der kommer gennem et bestemt stof ved bestemte bølgelængder.

Absorbansen er: (her med et eksempel hvor 90% af lyset absorberes)

[math]A = \log_{10}\left(T\right) = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) \rightarrow \log_{10}\left(\frac{100}{10}\right) = 1[/math]

Hvor:

  • [math]A[/math] er absorbansen
  • [math]T[/math] er transmittansen
  • [math]I_0[/math] er lysintensiteten efter passage af passage af det rene opløsningsmiddel
  • [math]I[/math] er lysintensiteten efter passage af passage af opløsningen

Lambert-Beers lov

Lambert-Beers lov beskriver sammenhængen mellem [math]A[/math], [math]\varepsilon_\lambda[/math], [math]l[/math] og [math]C[/math].

[math]A = \varepsilon_\lambda \cdot l \cdot C[/math]

Hvor:

  • [math]A[/math] er absorbansen
  • [math]\varepsilon_\lambda[/math] er ekstinktionskoefficienten [L · mol-1 · m-1]
  • [math]l[/math] er kuvettens (beholderens) bredde [m]
  • [math]C[/math] er koncentrationen af det pågældende stof [mol/L]

Ekstinktionskoefficienten

Ekstinktionskoefficienten (symbol: [math]\varepsilon_\lambda[/math]) er en stofspecifik konstant, der sammen med [math]l[/math] bestemmer sammenhængen mellem [math]A[/math] og [math]c[/math]. Den måles i [L · mol-1 · m-1], da denne enhed ophæver enhederne i [math]l[/math] og [math]c[/math], så [math]A[/math] bliver enhedsløs.

Beregning af et stofs koncentration

Koncentrationen [math]c[/math] kan beregnes når værdierne af [math]A[/math] og [math]\varepsilon_\lambda \cdot l[/math] kendes.

Absorbansen [math]A[/math] for den prøve, man vil beregne [math]c[/math] for, måles med spektrofotometeret.

[math]\varepsilon_\lambda \cdot l[/math] kan beregnes ved hjælp af et par standardkoncentrationer, hvor [math]c[/math] kendes i forvejen og [math]A[/math] måles spektrofotometeret. Man kan så finde standardkurven med linær regression og med den opstilles en ligning med [math]c[/math] som ubekendt.

I anvendelse: ~/.s/Kemi/NV/Spektrofotometri/ (adgangsbegrænset)