Forskel mellem versioner af "Fysiske størrelser"

Fra LTWiki
m
m
Linje 64: Linje 64:
 
|-
 
|-
 
|[[#Energi|Energi]]
 
|[[#Energi|Energi]]
|<math>E</math>, <math>Q</math>||J
+
|<math>E</math>, <math>A</math>, <math>Q</math>||J
 
|-
 
|-
 
|[[#Effekt|Effekt]]
 
|[[#Effekt|Effekt]]
Linje 205: Linje 205:
  
 
'''Kraft''' (symbol: <math>F</math>, enhed: newton [N])
 
'''Kraft''' (symbol: <math>F</math>, enhed: newton [N])
 +
 +
'''Dimension:''' L M T<sup>-2</sup>
  
 
'''Formler:'''
 
'''Formler:'''
 +
:<math>F = m \cdot a</math> &nbsp; (hvor <math>m</math> er objektets masse og <math>a</math> er objektets acceleration)
 
:<math>F = p \cdot A</math> &nbsp; (hvor <math>p</math> er trykket og <math>A</math> er fladens areal)
 
:<math>F = p \cdot A</math> &nbsp; (hvor <math>p</math> er trykket og <math>A</math> er fladens areal)
 
:<math>F_\text{t} = m \cdot g</math> &nbsp; (hvor <math>m</math> er massen og <math>g</math> er [[tyngdeaccelerationen]])
 
:<math>F_\text{t} = m \cdot g</math> &nbsp; (hvor <math>m</math> er massen og <math>g</math> er [[tyngdeaccelerationen]])
Linje 257: Linje 260:
 
===Energi===
 
===Energi===
  
'''Energi''' og '''arbejde''' (symbol: <math>E</math>, enhed: Joule [J]).
+
'''Energi''' og '''arbejde''' (symbol: <math>E</math> og <math>A</math>, enhed: Joule [J]).
  
 
<math>Q</math> bruges sommetider til varmeenergi, men bruges primært til [[#Elektrisk ladning|elektrisk ladning]].
 
<math>Q</math> bruges sommetider til varmeenergi, men bruges primært til [[#Elektrisk ladning|elektrisk ladning]].

Versionen fra 11. feb 2020, 13:42

Bemærk: Denne side er hverken definitiv eller komplet. Se bibliografien for flere ressourcer.

Oversigt

Fysisk størrelse Symbol SI-enhed
Tid s
Frekvens Hz
Bølgelængde m
Amplitude dB
Længde , , m
Hastighed m/s
Acceleration m/s2
Areal m2
Volumen m3
Masse kg
Densitet , kg/m3
Stofmængde mol
Molmasse kg/mol
Stofmængdekoncentration mol/L
Termodynamisk temp. K
Celsiustemperatur , °C
Kraft N
Tryk Pa
Energi , , J
Effekt W
Elektrisk ladning C
Elektrisk strøm A
Elektrisk resistans Ω
Elektrisk resistivitet , Ω·m
Elektrisk spænding V
Elektrisk kapacitans F

Tid

Tid (symbol: , enhed: sekund [s]).

Symbolet bruges også til Celsiustemperatur.

Amplitude

Amplitude (symbol: , enhed: decibel [dB]).

Se Bølger#Amplitude.

Længde

Længde (symbol: , enhed: meter [m]).

En længde kan også være en højde (symbol: ), position (symbol: ), eller radius (symbol: ).

Hastighed

Hastighed (symbol: , enhed: meter per sekund [m/s])

Formler:

  (hvor er en positionsvektorer og er tid)

Acceleration

Acceleration (symbol: , enhed: meter per kvadratsekund [m/s2]).

Formler:

Enhedsdefinitioner:

Areal

Areal (symbol: , enhed: kvadratmeter [m2])

Formler:

(en kugles overfladeareal)

Volumen

Volumen eller rumfang (symbol: , enhed: kubikmeter [m3] eller liter [L][note 1][1]).

Formler:

  (idealgasgas, hvor er gaskonstanten)
Se også: Volume på det engelske Wikipedia (fri adgang)

Masse

Masse (symbol: , enhed: kilogram [kg]) er en mængde stof.

Formler:

Densitet

Densitet eller massefylde (symbol: eller , enhed: kilogram per kubikmeter [kg/m3] eller kilogram per liter [kg/L][note 1][1])

Formler:

  (hvor er masse og er volumen)
  (hvor er specifik volumen)

Stofmængde

Stofmængde (symbol: , enhed: mol [mol]) er et antal af atomer eller molekyler.

Formler:

  (hvor er masse og er molmasse)

Enhedsdefinitioner:

  (hvor er Avogadros tal)
  (hvor er Avogadros tal)

Molmasse

Molmasse eller molvægt (symbol: , enhed: gram per mol [g/mol]) er massen af et bestemt antal, Avogadros tal N0, af et stofs atomer eller molekyler. Det er lidt ligesom densitet, men i forhold til antal af atomer eller molekyler i stedet for volumen.

Formler:

Endhedsdefinitioner:

[2]

Stofmængdekoncentration

Stofmængdekoncentration, molar koncentration eller molaritet (symbol: , enhed: mol/L)

Symbolet bruges sommetider til enheden mol/L. Symbolet forekommer ikke i SI,[3] men er dog anerkendt af IUPAC.[4]

Sotfmængdekoncentrationen af en opløsning kan beregnes med spektrofotometri.

Formler:

Kraft

Kraft (symbol: , enhed: newton [N])

Dimension: L M T-2

Formler:

  (hvor er objektets masse og er objektets acceleration)
  (hvor er trykket og er fladens areal)
  (hvor er massen og er tyngdeaccelerationen)

Opdrift

  når genstanden ligger stille i vandet

Hvor:

  • er væskens densitet,
  • er volumen af den del af den genstand, der påvirkes af opdriften, som er nede i vandet,
  • er tyngdeaccelerationen,
  • er tyngdekraften, og
  • er genstandens masse.

Tryk

Tryk (symbol: , enhed: pascal [Pa])

Formler:

  (hvor er kraften på fladen og er fladens areal)
  (hvor er massen, er tyngdeaccelerationen og er fladens areal)
  (hvor er væskens densitet, er højden af væskesøjlen, og er tyngdeaccelerationen)
  (idealgas, hvor er gaskonstanten)

Enhedsdefinitioner:

Se også: Tryk, Orbit B HTX (adgangsbegrænset)

Energi og elektricitet

Termodynamisk temperatur

Termodynamisk temperatur eller absolut temperatur (symbol: , enhed: kelvin [K]).

Celsiustemperatur

Celsiustemperatur (symbol: eller , enhed: grader Celsius [°C]).

Symbolet bruges også til tid.

Når er i °C gælder:

, hvor er termodynamisk temperatur og er 273,15 K.

Energi

Energi og arbejde (symbol: og , enhed: Joule [J]).

bruges sommetider til varmeenergi, men bruges primært til elektrisk ladning.

Udover SI-enheden Joule bruges enheden kilowatttime [kW⋅h] sommetider.

Formler:

  (hvor er effekt og er tid)

Enhedsdefinitioner:

Effekt

Effekt (symbol: , enhed: watt [W]).

Formler:

  (hvor er energi og er tid)
  ([f.eks./primært] spændingsfald i resistor; hvor er elektrisk spænding og er elektrisk strøm)
  ([f.eks./primært] energitab; hvor er elektrisk resistans og er elektrisk strøm)
  (hvor er elektrisk resistans og er elektrisk spænding)

Enhedsdefinitioner:

Elektrisk ladning

Elektrisk ladning (symbol: , enhed: coulomb [C]).

Symbolet bruges også sommetider til varmeenergi.

Formler:

  (hvor er elektrisk strøm og er tid)

Enhedsdefinitioner:

Elektrisk strøm

Elektrisk strøm (symbol: , enhed: ampere [A]).

Formler:

  (hvor er tid)

Enhedsdefinitioner:

Elektrisk resistans

Elektrisk resistans eller elektrisk modstand (symbol: , enhed: ohm [Ω]).

Formler:

  (hvor er tværsnitsarealet af lederen og er længden af lederen)

Elektrisk resistivitet

Elektrisk resistivitet, specifik resistans eller specifik modstand (symbol: eller , enhed: ohm-meter [Ω·m]).

Formler:

  (hvor er tværsnitsarealet af lederen og er længden af lederen)
  (hvor er specifik ledningsevne)

Elektrisk spænding

Elektrisk spænding (symbol: , enhed: volt [V]).

Formler:

  (hvor er effekt og er strøm)
  (hvor er energi og er ladning)

Bibliografi

Fodnoter

  1. 1,0 1,1 Liter er ikke en SI-enhed, men den er officielt accepteret for brug med SI-systemet.

Referencer

  1. 1,0 1,1 Kapitel 4.1 Non-SI units accepted for use with the SI, and units based on fundamental constants af The International System of Units, 9. udgave, udgivet af BIPM, 2019. ISBN: 978-92-822-2272-0. (fri adgang)
  2. https://chemistry.stackexchange.com/a/13774 (fri adgang)
  3. Kapitel 2.3 Definitions of the SI units af The International System of Units, 9. udgave, udgivet af BIPM, 2019. ISBN: 978-92-822-2272-0. (fri adgang)
  4. s. 48–49, Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (fri adgang), 3. udgave, udgivet af IUPAC, 2007.