Linære sammenhænge

Fra LTWiki
[math]y = f(x) = a \cdot x + b[/math]
[math]x = \frac{y - b}{a}[/math]
[math]a=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}[/math]
[math]b=y - a \cdot x[/math]

Hvor:

  • [math]a[/math] er hældningskoefficienten, hældningstallet eller stigningstallet
  • [math]b[/math] er skæringspunktet med [math]y[/math]-aksen

Skæringspunkt

Ved skæringspunktet vil [math]x_1 = x_2[/math] og [math]y_1 = y_2[/math]

For at finde [math]x[/math] for skæringspunktet opsættes funktionerne i en ligning, der løses for [math]x[/math].

[math]a_1\cdot x + b_1 = a_2 \cdot x + b_2[/math]

For at finde [math]y[/math] for skæringspunktet udregnes [math]y[/math] med en af funktionerne.

Se også